Avenir/Blogg

Avenir Advokater
– en modernare advokatbyrå

100-listan har blivit 139-listan

Östsvenska Handelskammarens initiativ 100-listan, som lanserades för ett par år sedan i syfte att uppmärksamma kvinnlig kompetens och öka jämställdheten i bolagsstyrelser, har i dagarna utökats med 78 nya namn, vilket innebär att 100-listan nu innehåller 139 kompetenta kvinnor, alla med professionell styrelseutbildning och gedigen erfarenhet från affärslivet.

Externa resurser i styrelsen är i regel en stor tillgång i de flesta företag av annat än mindre storlek. Det finns också forskning som visar att bolag med jämställda styrelser gör bättre ifrån sig, och det är väl numera knappast särskilt kontroversiellt att varje företag med självaktning bör sträva efter mångfald i styrelserummet avseende såväl kön och etnicitet som ålder.

Advokat Hanna Vikström, hälftenägare av Avenir, är ett av namnen på 100-listan. Hanna har en mångårig erfarenhet inom sitt yrke. Hon har i Avenir från grunden startat och driver aktivt tillsammans med sin kompanjon en framgångsrik affärsjuridisk advokatfirma; ett aktiebolag med idag sju anställda. Hanna är också konkursförvaltare; en roll som utövas under statlig tillsyn och som fordrar specialistkunskaper i såväl obeståndsjuridik som ekonomi.

Hanna är bara en av alla 139 kompetenta kvinnor på Handelskammarens lista. Det är tydligt att valberedningar inte längre kan skylla på att det inte går att hitta duktiga kvinnor som vill eller kan åta sig styrelseuppdrag!

Ta gärna en titt på 100-listans hemsida här