07/
Nyheter

Avgörande i upphandlingsmål rörande utländsk konkurrens i byggbranschen

Avenir har företrätt Ivarssons Bygg i Norrköping AB (IBAB) vid överprövning av en upphandling av byggnationstjänster som Lejonfastigheter i Linköping har genomfört. Lejonfastigheter utsåg ett polskt byggföretag till vinnande anbudsgivare. Enligt IBAB brast dock det polska företaget när det gäller uppfyllandet av en mängd av de uppställda kraven i upphandlingen, och hade även lämnat ett onormalt lågt anbudspris. Företaget har dessutom nyligen förlorat sitt kollektivavtal (hängavtal) med Byggnads. Lejonfastigheter vidhöll trots IBAB:s invändningar sitt tilldelningsbeslut genom hela processen, men nu har förvaltningsrätten i Linköping i dom gett IBAB rätt, och domstolen anser att det polska företaget borde ha uteslutits från utvärderingen i upphandlingen. IBAB var den anbudsgivare som lämnat näst lägst pris i upphandlingen, och bör nu istället tilldelas kontraktet.

Domen är principiellt viktig för hela byggbranschen, som brottas med konkurrens från utländska företag utan kollektivavtal och som offererar orimligt låga priser, vilket inte bör uppmuntras av varken upphandlande enheter eller andra beställare i branschen.

Ombud för IBAB: Advokat Hanna Vikström

Comments are closed.