Avenir/Blogg

Avenir Advokater
– en modernare advokatbyrå

Ny lagstiftning om framtidsfullmakter

Den 1 juli träder en ny lag ikraft, som introducerar ett helt nytt institut i svensk lag, nämligen framtidsfullmakter. Reformen är efterlängtad och behövlig, och framtidsfullmakter finns redan i en rad andra länder såsom ett sätt att tillförsäkra att du har den hjälp du behöver om du i framtiden hamnar i en situation där du inte själv kan fatta beslut. Utöver detta syfte för den enskilde, är tanken med de nya reglerna att det allmänna ska få viss avlastning på området, eftersom behovet av godmanskap och liknande kommer att minska.

Läs mer »

100-listan har blivit 139-listan

Östsvenska Handelskammarens initiativ 100-listan, som lanserades för ett par år sedan i syfte att uppmärksamma kvinnlig kompetens och öka jämställdheten i bolagsstyrelser, har i dagarna utökats med 78 nya namn, vilket innebär att 100-listan nu innehåller 139 kompetenta kvinnor, alla med professionell styrelseutbildning och gedigen erfarenhet från affärslivet.

Externa resurser i styrelsen är i regel en stor tillgång i de flesta företag av annat än mindre storlek. Det finns också forskning som visar att bolag med jämställda styrelser gör bättre ifrån sig, och det är väl numera knappast särskilt kontroversiellt att varje företag med självaktning bör sträva efter mångfald i styrelserummet avseende såväl kön och etnicitet som ålder.

Advokat Hanna Vikström, hälftenägare av Avenir, är ett av namnen på 100-listan. Hanna har en mångårig erfarenhet inom sitt yrke. Hon har i Avenir från grunden startat och driver aktivt tillsammans med sin kompanjon en framgångsrik affärsjuridisk advokatfirma; ett aktiebolag med idag sju anställda. Hanna är också konkursförvaltare; en roll som utövas under statlig tillsyn och som fordrar specialistkunskaper i såväl obeståndsjuridik som ekonomi.

Hanna är bara en av alla 139 kompetenta kvinnor på Handelskammarens lista. Det är tydligt att valberedningar inte längre kan skylla på att det inte går att hitta duktiga kvinnor som vill eller kan åta sig styrelseuppdrag!

Ta gärna en titt på 100-listans hemsida här

Risk för förlust av rättigheter i fastighetsregistret

I detta inlägg uppmärksammar vi på en lagändring som kan leda till betydande rättsförluster om den inte uppmärksammas. Den s.k. förnyelselagen (lag (2013:488) om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret) innebär att vissa inskrivningar i fastighetsregistret blir utan verkan om de inte aktivt förnyas.

Läs mer »

Nytt lagförslag möjliggör för kameradrönare

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har under hösten meddelat en dom (mål nr 78-16) med innebörden att en kamera som är monterad på en drönare är att betrakta som en övervakningskamera. Det innebär att det som huvudregel krävs tillstånd från länsstyrelsen för att få flyga drönare med kamera på platser dit allmänheten har tillträde. Möjligheterna att flyga drönare med kamera har därmed minskat kraftigt.

Läs mer »

Nya lagar om offentlig upphandling

Ni är säkert många som i olika sammanhang, särskilt efter Brexit, har hört det sägas att EU påverkar alla företags vardag. Förmodligen stämmer det även om åtminstone jag upplever att det sällan förklaras mer konkret än så. Min tanke med det här blogginlägget är därför att beskriva ett konkret exempel på ett område inom juridiken där EU:s lagstiftning och regler har stor betydelse för många företagares vardag. Det jag tänker på är det som brukar kallas offentlig upphandling, d.v.s. svenska myndigheters och offentliga organs inköp av varor, tjänster och andra nyttigheter. För att ge en känsla för betydelsen av rättsområdet kan man notera att svenska myndigheter varje år köper varor och tjänster för mer än 600 miljarder kronor.

Läs mer »

Vissa lagändringar av betydelse för arbetsgivare

I detta inlägg tar jag upp några nyheter inom arbetsrättens område, med bl.a. skyldigheter för dig som är arbetsgivare. Den ena handlar om ändringar i konverteringsreglerna för visstidsanställningar (dvs. då en visstidsanställning övergår till fastanställning) enligt lagen om anställningsskydd (LAS) och en ny informationsplikt för arbetsgivaren i detta hänseende. Dessa regler gäller alla arbetsgivare. Det andra förslaget till ny lagstiftning som jag berör här handlar om aktiva åtgärder mot diskriminering och för likabehandling, med rätt stora skillnader mot dagens regler, och är främst av intresse för arbetsgivare med minst 25 anställda.

Läs mer »

Vad är en advokat?

Idag skålar vi för Andreas Bålfors hos oss, som lyckats ta sig förbi alla prövningar som måste övervinnas för att förtjäna inträde i Sveriges advokatsamfund. Därmed får han nu kalla sig Advokat, en av inte alltför många yrkestitlar som är skyddad i lag. Ingen annan än medlem i Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat. Men vad är det egentligen som utmärker en advokat, och vad är skillnaden på advokat och jurist?

Läs mer »