02/

Jur kand Anna‑Lisa Agneheim

Anna-Lisa arbetar som biträdande jurist på advokatfirman inom affärsjuridikens olika områden, och särskild tvistelösning och processer. Hon har tidigare erfarenhet från bl.a. arbete på Skatteverket och har också fullgjort tingstjänstgöring vid Nyköpings tingsrätt.

Anna-Lisa har, förutom sin jur. kand.-examen från Stockholms universitet, även en affärsjuridisk masterexamen från Linköpings universitet, där juridik och ekonomi kombineras under utbildningen.

anna-lisa.agneheim@aveniradvokater.se