02/

Jur kand Frida Lindgren

Frida arbetar som biträdande jurist på advokatfirman, inom affärsjuridikens olika områden och ekonomisk familjerätt. Hon arbetar även med konkurshantering i advokatfirmans konkurser. Frida har gjort tingstjänstgöring vid Norrköpings tingsrätt.

frida.lindgren@aveniradvokater.se