07/
Nyheter

Vinst i Patent- och marknadsdomstolen angående otillåten marknadsföring

Advokat Hanna Vikström är juridisk rådgivare åt Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation, SHR, som är Sveriges ledande branschorganisation för hudterapeuter och det enda oberoende organet på marknaden som utfärdar tillsyn över Auktorisation för hudterapeuter. SHR har högt ställda krav på sina medlemmar vad gäller t.ex. eftergymnasial utbildning, fortbildning och etik inom yrkesutövningen, vilket tillförsäkrar kvaliteten och tryggheten för kunder i en än så länge lagmässigt oreglerad bransch. Trots att det är SHR som utfärdar auktorisation inom hudterapeutyrket förekommer det frekvens att salonger och anställda vid salonger som inte är medlemmar i SHR – och alltså inte är godkända av SHR och står under SHR:s tillsyn – marknadsför sig som ”auktoriserade”, vilket är otillåtet enligt marknadsföringslagen. SHR har (med stöd av Hanna Vikström) sedan länge förmedlat uppfattningen att man måste vara medlem i SHR för att få kalla sig Auktoriserad, då SHR är det enda oberoende organet på marknaden som utfärdar och utövar tillsyn över auktorisation inom hudterapeutyrket. Med Hanna Vikströms hjälp beivrar SHR regelbundet otillåtet användande av begreppet.

Hanna Vikström har nu för SHR:s räkning fört talan vid Patent- och marknadsdomstolen mot en salong som inte är medlem i SHR, om förbud mot att marknadsföra sig som Auktoriserad. Talan förs som ett led i SHR:s arbete att stävja felaktigt användande av termen Auktoriserad, en term som är starkt förknippad med SHR, och otillåtet användande av begreppet vilseleder konsumenter på marknaden. Patent- och marknadsdomstolen har nu i sin dom gett SHR rätt, och förbjuder salongen ifråga vid vite om 500 000 kr att använda sig av begreppet, då salongen inte är medlem i SHR och då det inte på annat sätt föreligger någon oberoende tillsyn etc. krävs, enligt domstolspraxis rörande innebörden av auktorisation. Salongen ska också ersätta SHR:s rättegångskostnader fullt ut.

Domen visar att SHR:s sedan länge framförda uppfattning om begreppet auktorisation inom hudterapeutyrket är korrekt.

(Patent- och marknadsdomstolens mål nr PMD 7277-17)

Comments are closed.