flash
0X/

AVENIR HAS REPRESENTED MAGNENTUS IN THE ACQUISITION OF A MULTISTORY CAR PARK

Through the acquisition of Vårdtornet Parkering AB, Magnentus has again expanded its real estate portfolio with a newly built multistory car park in the center of Norrköping. Seller has been the municipal company Norrköping Parkering AB.

Avenir has represented the buyer Magnentus in the acquisition, including drafting contracts and closing.

AVENIR HAR FÖRETRÄTT MAGNENTUS VID FÖRVÄRV AV PARKERINGSHUS

Magnentus har genom förvärv av Vårdtornet Parkering AB återigen utökat sin fastighetsportfölj med ett nybyggt parkeringshus i centrala Norrköping. Säljare har det kommunala bolaget Norrköping Parkering AB varit.

Avenir har företrätt köparen Magnentus vid förvärvet, med bl.a. avtalsskrivning och tillträde.

AVENIR HAS ASSISTED IN A TRANSFER BETWEEN SAHLIN FASTIGHETER AND 3 N BOSTÄDER

Sahlin Fastigheter AB has transferred “the Crown Jewel” – as Torsten Sahlin called it – Söderköping Udden 2 through a company transfer to 3 N Bostäder AB, an affiliate to 3 N Fastigheter AB. The property is located in the outskirts of Söderköping and has a larger number of residential apartments. Through the acquisition, 3 N has once again expanded its property holdings in Östergötland.

Avenir has assisted in the transfer regarding inter alia contract writing and closing.

AVENIR HAR BITRÄTT VID ÖVERLÅTELSE MELLAN SAHLIN FASTIGHETER OCH 3 N BOSTÄDER

Sahlin Fastigheter AB har överlåtit ”Kronjuvelen” – som Torsten Sahlin kallade den – Söderköping Udden 2 genom bolagsöverlåtelse till 3 N Bostäder AB, ett dotterbolag till 3 N Fastigheter AB. Fastigheten ligger i utkanten av Söderköping och har ett större antal bostadslägenheter. Genom förvärvet har återigen 3 N utökat sitt fastighetsinnehav i Östergötland.

Avenir har biträtt med bl.a. avtalsskrivning och tillträde.

AVENIR HAS ASSISTED IN SEVERAL BUSINESS TRANSFERS

Since the summer 2018, Avenir has assisted various buyers and sellers in a number of business transfers, among others Gigantprint Holding AB in the transfer of Gigantprint AB to the Danish company STIBO Complete A/S. The acquisition establishes STIBO Complete A/S in Sweden. Gigantprint is the market leader in Sweden in the production of graphic material for marketing in stores and for events. The company has about 75 employees and a turnover of approximately SEK 150 million.

Furthermore, we have represented Ljungbacka in Svärtinge AB with the acquisition of Elmacron AB. Ljungbacka in Svärtinge is partly owned by Nina Saarvanto who has been CEO of Elmacron for a long time and decided to acquire the company. Elmacron is engaged in the production of various measuring instruments and have been in the industry for over 40 years.

In addition, we have represented Andrum Invest AB on the sale of ERC Systems AB. The company has a turnover of approximately SEK 20 million and is engaged in the relining of surface and waste water pipes.

We have also represented 3N Lyktan AB in connection with the acquisition of the real estate company Ekkällmark AB, which owns the commercial property Elitlaget 2 in Linköping. 3N Lyktan is part of a Group with 3N Fastigheter as the parent company. The Group owns a number of properties in Norrköping and the surrounding area and is continuously expanding.

In all transfers, we have assisted with contract negotiations, drafting contracts and closing.

AVENIR HAR BITRÄTT VID FLERTAL FÖRETAGSÖVERLÅTELSER

Avenir har sedan sommaren 2018 biträtt olika köpare och säljare vid ett flertal företagsöverlåtelser, bl.a. Gigantprint Holding AB vid överlåtelse av Gigantprint AB till danska bolaget STIBO Complete A/S, som genom förvärvet etablerar sig i Sverige. Gigantprint är marknadsledande i Sverige inom produktion av grafiskt material för marknadsföring i butiker och till event. Bolaget har ca 75 anställda och en årsomsättning på ca 150 miljoner kronor.

Vidare har vi företrätt Ljungbacka i Svärtinge AB vid förvärv av Elmacron AB. Ljungbacka i Svärtinge ägs av bl.a. Nina Saarvanto som varit VD i Elmacron under lång tid och som bestämt sig för att förvärva bolaget. Elmacron sysslar med produktion av bl.a. olika mätinstrument och har funnits i branschen i över 40 år.

Därtill har vi biträtt Andrum Invest AB vid försäljning av ERC Systems AB, ett företag som sysslar med relining av dag- och spillvattenrör och har en omsättning på ca 20 miljoner kr.

Vi har även företrätt 3N Lyktan AB vid förvärv av fastighetsbolaget Ekkällmark AB som äger den kommersiella fastigheten Linköping Elitlaget 2. 3N Lyktan ingår i en koncern, med 3N Fastigheter som moderbolag, som äger ett antal fastigheter i Norrköping med omnejd och expanderar löpande.

Vid samtliga överlåtelser har vi biträtt med avtalsförhandlingar, kontraktsskrivning och tillträde.

Avenir has represented Strömtornet in the sale of real estate property

Strömtornet Fastighets AB has sold the property Ritsaren 8 in Norrköping through a company transfer to Hyresbostäder. The property has about ten premises and a rentable area of ​​approximately 3 000 square meters.

Avenir has represented the seller Strömtornet Fastighets AB in the transaction, including drafting contracts, negotiations and closing.

Avenir har företrätt Strömtornet vid fastighetsförsäljning

Strömtornet Fastighets AB har genom bolagsöverlåtelse sålt fastigheten Ritsaren 8 i Norrköping till Hyresbostäder. Fastigheten innehåller ett 10-tal lokaler och har en uthyrbar yta om ca 3 000 kvm.

Avenir har företrätt säljaren Strömtornet vid överlåtelsen, med avtalsskrivning och tillträde.

Avenir has assisted 3N Lyktan AB in the acquisition of the real estate company CGM Fastigheter AB

3N Fastigheter AB has through its subsidiary 3N Lyktan AB expanded its real estate portfolio with the property Kolet 3, through acquisition of CGM Fastigheter AB. The property is located in Risängen in Norrköping and contains two floors with newly renovated office space.

Avenir has assisted the buyer 3N Lyktan AB in the acquisition, including drafting contracts and closing.

Avenir har biträtt 3N Lyktan AB vid förvärv av fastighetsbolaget CGM Fastigheter AB

3N Fastigheter har genom sitt dotterbolag 3N Lyktan AB via bolagsförvärv av CGM Fastigheter AB utökat sitt fastighetsbestånd i Norrköping med fastigheten Kolet 3. Fastigheten ligger på Risängen i Norrköping och innehåller två våningsplan med nyrenoverade kontorslokaler.

Avenir har biträtt köparen 3N Lyktan AB vid förvärvet, med bl.a. avtalsskrivning och tillträde.