Avenir har företrätt Stålgossen AB vid överlåtelse av verksamhet

Avenir har företrätt Stålgossen AB vid försäljning av dess verksamhet till det tyska bolaget Reibus International GmbH med dess amerikanska moderbolag Reibus International, Inc. Stålgossens verksamhet består huvudsakligen av handel med stål och andra metaller och bolaget verkar främst i Norden och Baltikum.

Avenir har biträtt säljaren vid avtalsförhandlingarna samt med avtalsskrivning och tillträde.

Avenir har företrätt Svensk Byggstyrning vid överlåtelse av verksamhet

Avenir har företrätt Svensk Byggstyrning AB vid försäljning av dess verksamhet rörande Byggplanen som ett egenutvecklat IT-system för projektstyrning inom byggbranschen. Överlåtelsen har skett till Next One Technology Intressenter AB.

Avenir har biträtt säljaren vid avtalsförhandlingarna samt med avtalsskrivning och tillträde.

Avenir har företrätt Ståthöga Holding vid bolagsförvärv

Ståthöga Holding AB, moderbolag till Ståthöga Verkstad AB, har förvärvat Skärblacka Plåt AB. Bolaget har ett 15-tal anställda och en omsättning på ca 13 miljoner kronor. Avenir har företrätt Ståthöga i förhandlingarna med säljarna av bolaget samt med avtalsskrivning och tillträde.

Avenir har företrätt säljarna av Rörmokaren i Kolmården AB vid överlåtelse

Avenir har företrätt ägarna av Rörmokaren i Kolmården AB vid försäljning av företaget till Instalco Nordic. Rörmokaren i Kolmården har en omsättning på ca 30 miljoner kronor och närmare 20 anställda.

Avenir har biträtt säljarna vid avtalsförhandlingarna samt med avtalsskrivning och tillträde.

Vinst i domstolstvist mot Söderköpings kommun

Avenir har företrätt Gabriella Andersson och Craig Hill i tvist mot Söderköpings kommun avseende krav från kommunen på över en halv miljon kronor för gamla elräkningar. Efter en rättegång vid Norrköpings tingsrätt har domstolen ogillat kommunens talan och förpliktat kommunen att betala våra huvudmäns rättegångskostnader på ca 400 000 kr.

Det hela började 2009 med att paret Gabriella och Craig köpte Engelholms skola i Sankt Anna av Söderköpings kommun. Kommunen hade ett elavtal för fastigheten som aldrig sades upp vid försäljningen. Gabriella och Craig pratade med kommunen om det här och enligt dom kom parterna överens om att kommunen skulle fortsätta betala elen fram till dess att en elmätare installerades. Skälet till detta var att elnätet också belastades av en vattenpump som inte tillhörde fastigheten och belysning till en allmän väg, och man ville kunna separera dessa kostnader. Kommunen installerade dock inte elmätaren, trots påstötningar från Gabriella och Craig.

När det gått drygt tio år efter försäljningen installerade kommunen elmätaren och ville plötsligt ha betalt för alla elräkningar som man betalat genom åren med drygt en halv miljon kronor. Vi bestred kravet för Gabriellas och Craigs räkning på ett flertal olika grunder, bl.a. det nämnda muntligta avtalet om att kommunen skulle stå för elräkningarna till dess att elmätaren var installerad, vilket vi styrkte i rättegången.  Tingsrätten ogillade kommunens talan redan på denna grund innebärande att kommunen får betala samtliga kostnader i tvisten.

AVENIR HAR FÖRETRÄTT FASTIGHETS AB RITSAREN VID FÖRVÄRV

Fastighets AB Ritsaren har genom bolagsförvärv återigen utökat sin fastighetsportfölj med en industrifastighet i utkanten av Norrköping. Avenir har företrätt Ritsaren vid förvärvet, med bl.a. förhandlingar med säljaren, avtalsskrivning och tillträde.

Vinst i skiljeförfarande mot Övratorp Förvaltning AB

Avenir har företrätt Hisscentralen Närke AB i skiljeförfarande vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut mot Övratorp Förvaltning AB avseende krav på återfående av tilläggsköpeskilling vid förvärv av bolag p.g.a. avtalsbrott från säljarens sida. Hisscentralen fick full framgång i tvisten och motparten förpliktades även betala Hisscentralens samtliga rättegångskostnader.

Avenir har företrätt NEAB Gruppen vid förvärv av GTEL Sverige

NEAB Gruppen AB har förvärvat GTEL Sverige AB från ED Gruppen AB. Bolaget har ca 30 anställda och en årsomsättning på runt 60 miljoner kronor. Genom förvärvet stärker NEAB Gruppen sin ställning i mellersta Sverige. Avenir har företrätt NEAB Gruppen i förhandlingarna med ED Gruppen samt med avtalsskrivning och tillträde.

Vinster i tvister mot finska HPP Europe Oy

Avenir har företrätt Titab Pac AB i två tvister mot det finska bolaget HPP Europe Oy som stämt Titab Pac två gånger vid Norrköpings tingsrätt. I den första tvisten genstämde Titab Pac avseende krav på betalning för en beställning av fyllning av flaskor och visst material, varvid HPP förpliktades att betala ca 900 000 kronor till Titab för beställningen, enligt en dom som kom i mitten på 2016. HPP gjorde inte rätt för sig, varför vi ansökte om utmätning för Titabs räkning vid finska Utsökningsverket, vilket medförde att HPP till slut fick betala hela det utdömda beloppet inklusive ränta. Trots att HPP i den första tvisten nekade till att någon beställning skett, stämde bolaget återigen våren 2018 Titab Pac avseende utfående av den ”beställda” leveransen och betalning på ca 3 miljoner kronor för skadestånd m.m. i anledning av påstådda fel på levererade varor respektive utebliven leverans av en del flaskor. Titab bestred kravet och efter långdragna förhandlingar i tingsrätten, backade HPP helt varefter en överenskommelse ingicks resulterande i att HPP fick återkalla sin talan och betala Titab Pacs samtliga rättegångskostnader.