02/

Advokat Frida Lindgren

Frida arbetar som advokat inom affärsjuridikens olika områden, främst med tvister och domstolsprocesser. Hon är även konkursförvaltare och arbetar därtill med ekonomisk familjerätt. Frida har gjort tingstjänstgöring vid Norrköpings tingsrätt.

frida.lindgren@aveniradvokater.se