05/

Quality for life.


”Vårt långsiktiga samarbete med Avenir Advokater innebär att de känner vår verksamhet väl. De kan därmed ge oss juridisk rådgivning som skapar ett mervärde för vår verksamhet.”

Per Andersson, VD, Ottobock Scandinavia Group

Ottobock är ett ledande varumärke på den ortopedtekniska marknaden, och tillsammans med dotterbolagen Aktiv Ortopedteknik runt om i Sverige och Respecta i Finland tillhandahåller Ottobock Scandinavia proteser, ortoser, rullstolar och ortopedtekniska tjänster till kunder över hela Skandinavien. Koncernen har över 630 anställda och en årlig omsättning på ca 1 miljard kronor. Moderbolaget Ottobock Healthcare är verksamt på 50 marknader världen över.

Avenir har sedan länge bistått Ottobock Scandinavia Group, med huvudkontor i Norrköping, och dess dotterbolag i Sverige och Finland med löpande affärsjuridisk konsultation och biträde i olika ärenden, t.ex. företagsförvärv (däribland förvärvet av Respecta, liksom förvärv av ytterligare ortopedtekniska bolag i Sverige), avtalsskrivning, frågor om offentlig upphandling och regelbunden konsultation i andra frågor som uppkommer i verksamheten.