03/

Nytänkande affärsjuridik.

Vi har lång och bred erfarenhet inom affärsjuridikens alla områden, och biträder allt från privatpersoner och mindre företag till rikstäckande eller gränsöverskridande koncerner och organisationer med behov av löpande affärsjuridisk konsultation i små och stora frågor. De flesta av våra klienter kommer från Norrköping, Linköping och övriga Östergötland, men vi hjälper företag över hela landet. Exempel på områden som våra advokater och jurister arbetar inom är:

Avtalsfrågor och avtalsskrivning
Arbetsrätt
Bolags- och föreningsrätt
Ekonomisk familjejuridik
Entreprenadrätt
Fastighets- och hyresrätt
Företagsförvärv, även gränsöverskridande
Immaterialrätt
Obeståndsjuridik och konkursförvaltning
Offentlig upphandling, särskilt överprövning
Processer och skiljeförfaranden av olika slag