03/

Nytänkande affärsjuridik.

Nytänkande affärsjuridik är vårt ledord. Vi har mycket lång och bred erfarenhet inom affärsjuridikens alla områden, och biträder allt från privatpersoner och mindre företag till rikstäckande eller gränsöverskridande koncerner och organisationer med behov av löpande affärsjuridisk konsultation i små och stora frågor. De flesta av våra klienter kommer från Östergötland och Halland, inte minst Norrköping och Halmstad med omnejd, men vi hjälper företag över hela landet. Vi är specialiserade inom följande områden:

Avtalsfrågor och avtalsskrivning
Företagsöverlåtelser
Bolags- och föreningsrätt
Arbetsrätt
Obeståndsjuridik
Offentlig upphandling, särskilt överprövning
Fastighets- och hyresrätt
Immaterialrätt
Entreprenadrätt
Processer och skiljeförfaranden av olika slag