07/
Nyheter

Överenskommelse träffad mellan Sahlin och Vargarna

Avenir har företrätt tidigare ordföranden Torsten Sahlin i tvist mot Vargarna speedwayförening, rörande Sahlins fordran på föreningen om ca 1,9 miljoner kronor. En överenskommelse har nu träffats mellan Torsten Sahlin Förvaltnings AB och speedwayföreningen Svenska Motorklubben Östgötas Adv (Vargarna) rörande Sahlins fordran på Vargarna. Överenskommelsen innebär att Vargarna har överlåtit hela speedwayanläggningen med tillhörande inventarier på motorstadion Kråkvilan i Norrköping till Sahlin, och betalning har skett genom kvittning av Sahlins fordran på Vargarna. Ett hyres- och arrendeavtal har även träffats mellan Sahlin och Vargarna innebärande att Sahlin hyr ut anläggningen och inventarierna till Vargarna under tio år.

Överenskommelsen har träffats efter relativt intensiva förhandlingar. Avenir har biträtt Sahlin i tvisten och de efterföljande förlikningsförhandlingarna med Vargarna samt bl.a. med upprättade av avtalshandlingar och tillträde.

Sahlin är mycket nöjd med överenskommelsen som också har möjliggjort för Vargarna att leva vidare som speedwayförening trots skulden till Torsten.

Comments are closed.