07/
Nyheter

Vinst i skiljeförfarande mot Övratorp Förvaltning AB

Avenir har företrätt hisscentralen Närke AB, Örebro i skiljeförfarande vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut mot Övratorp Förvaltning AB avseende krav på återfående av tilläggsköpeskilling vid förvärv av bolag p.g.a. avtalsbrott från säljarens sida. Hisscentralen fick full framgång i tvisten och motparten förpliktades även betala Hisscentralens samtliga rättegångskostnader i skiljeförfarandet.

Comments are closed.