07/
Nyheter

Vinster i domstolstvister mot finska HPP Europe Oy

Avenir har företrätt Titab Pac AB, Norrköping i två rättegångar mot det finska bolaget HPP Europe Oy som stämt Titab Pac två gånger vid Norrköpings tingsrätt. I den första tvisten genstämde Titab Pac avseende krav på betalning för en beställning av fyllning av flaskor och visst material, varvid HPP förpliktades att betala ca 900 000 kronor till Titab för beställningen, enligt en dom som kom i mitten på 2016. HPP gjorde inte rätt för sig, varför vi ansökte om utmätning för Titabs räkning vid finska Utsökningsverket, vilket medförde att HPP till slut fick betala hela det utdömda beloppet inklusive ränta. Trots att HPP i den första tvisten nekade till att någon beställning skett, stämde bolaget återigen våren 2018 Titab Pac avseende utfående av den ”beställda” leveransen och betalning på ca 3 miljoner kronor för skadestånd m.m. i anledning av påstådda fel på levererade varor respektive utebliven leverans av en del flaskor. Titab bestred kravet och efter långdragna förhandlingar i tingsrätten, backade HPP helt varefter en överenskommelse ingicks resulterande i att HPP fick återkalla sin talan och betala Titab Pacs samtliga kostnader i rättegångarna.

Comments are closed.