07/

Aktuellt

AVENIR HAR BITRÄTT VID FLERTAL FÖRETAGSÖVERLÅTELSER

Avenir har sedan sommaren 2018 biträtt olika köpare och säljare vid ett flertal företagsöverlåtelser, bl.a. Gigantprint Holding AB vid överlåtelse av Gigantprint AB till danska bolaget STIBO Complete A/S, som genom förvärvet etablerar sig i Sverige. Gigantprint är marknadsledande i Sverige inom produktion av grafiskt material för marknadsföring i butiker och till event. Bolaget har ca 75 anställda och en årsomsättning på ca 150 miljoner kronor.

Vidare har vi företrätt Ljungbacka i Svärtinge AB vid förvärv av Elmacron AB. Ljungbacka i Svärtinge ägs av bl.a. Nina Saarvanto som varit VD i Elmacron under lång tid och som bestämt sig för att förvärva bolaget. Elmacron sysslar med produktion av bl.a. olika mätinstrument och har funnits i branschen i över 40 år.

Därtill har vi biträtt Andrum Invest AB vid försäljning av ERC Systems AB, ett företag som sysslar med relining av dag- och spillvattenrör och har en omsättning på ca 20 miljoner kr.

Vi har även företrätt 3N Lyktan AB vid förvärv av fastighetsbolaget Ekkällmark AB som äger den kommersiella fastigheten Linköping Elitlaget 2. 3N Lyktan ingår i en koncern, med 3N Fastigheter som moderbolag, som äger ett antal fastigheter i Norrköping med omnejd och expanderar löpande.

Vid samtliga överlåtelser har vi biträtt med avtalsförhandlingar, kontraktsskrivning och tillträde.

Vinst i Patent- och marknadsdomstolen angående otillåten marknadsföring

Advokat Hanna Vikström är juridisk rådgivare åt Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation, SHR, som är Sveriges ledande branschorganisation för hudterapeuter och det enda oberoende organet på marknaden som utfärdar tillsyn över Auktorisation för hudterapeuter. SHR har högt ställda krav på sina medlemmar vad gäller t.ex. eftergymnasial utbildning, fortbildning och etik inom yrkesutövningen, vilket tillförsäkrar kvaliteten och tryggheten för kunder i en än så länge lagmässigt oreglerad bransch. Trots att det är SHR som utfärdar auktorisation inom hudterapeutyrket förekommer det frekvens att salonger och anställda vid salonger som inte är medlemmar i SHR – och alltså inte är godkända av SHR och står under SHR:s tillsyn – marknadsför sig som ”auktoriserade”, vilket är otillåtet enligt marknadsföringslagen. SHR har (med stöd av Hanna Vikström) sedan länge förmedlat uppfattningen att man måste vara medlem i SHR för att få kalla sig Auktoriserad, då SHR är det enda oberoende organet på marknaden som utfärdar och utövar tillsyn över auktorisation inom hudterapeutyrket. Med Hanna Vikströms hjälp beivrar SHR regelbundet otillåtet användande av begreppet.

Hanna Vikström har nu för SHR:s räkning fört talan vid Patent- och marknadsdomstolen mot en salong som inte är medlem i SHR, om förbud mot att marknadsföra sig som Auktoriserad. Talan förs som ett led i SHR:s arbete att stävja felaktigt användande av termen Auktoriserad, en term som är starkt förknippad med SHR, och otillåtet användande av begreppet vilseleder konsumenter på marknaden. Patent- och marknadsdomstolen har nu i sin dom gett SHR rätt, och förbjuder salongen ifråga vid vite om 500 000 kr att använda sig av begreppet, då salongen inte är medlem i SHR och då det inte på annat sätt föreligger någon oberoende tillsyn etc. krävs, enligt domstolspraxis rörande innebörden av auktorisation. Salongen ska också ersätta SHR:s rättegångskostnader fullt ut.

Domen visar att SHR:s sedan länge framförda uppfattning om begreppet auktorisation inom hudterapeutyrket är korrekt.

(Patent- och marknadsdomstolens mål nr PMD 7277-17)

Avenir har biträtt Strömtornet vid fastighetsförsäljning

Strömtornet Fastighets AB har genom bolagsöverlåtelse sålt fastigheten Ritsaren 8 i Norrköping till Hyresbostäder. Fastigheten innehåller ett 10-tal lokaler och har en uthyrbar yta om ca 3 000 kvm.

Avenir har biträtt säljaren Strömtornet vid överlåtelsen, med avtalsskrivning och tillträde.

Avenir har biträtt 3N Lyktan AB vid förvärv av fastighetsbolaget CGM Fastigheter AB

3N Fastigheter har genom sitt dotterbolag 3N Lyktan AB via bolagsförvärv av CGM Fastigheter AB utökat sitt fastighetsbestånd i Norrköping med fastigheten Kolet 3. Fastigheten ligger på Risängen i Norrköping och innehåller två våningsplan med nyrenoverade kontorslokaler.

Avenir har biträtt köparen 3N Lyktan AB vid förvärvet, med bl.a. avtalsskrivning och tillträde.

Avgörande i upphandlingsmål rörande utländsk konkurrens i byggbranschen

Avenir har företrätt Ivarssons Bygg i Norrköping AB (IBAB) vid överprövning av en upphandling av byggnationstjänster som Lejonfastigheter i Linköping har genomfört. Lejonfastigheter utsåg ett polskt byggföretag till vinnande anbudsgivare. Enligt IBAB brast dock det polska företaget när det gäller uppfyllandet av en mängd av de uppställda kraven i upphandlingen, och hade även lämnat ett onormalt lågt anbudspris. Företaget har dessutom nyligen förlorat sitt kollektivavtal (hängavtal) med Byggnads. Lejonfastigheter vidhöll trots IBAB:s invändningar sitt tilldelningsbeslut genom hela processen, men nu har förvaltningsrätten i Linköping i dom gett IBAB rätt, och domstolen anser att det polska företaget borde ha uteslutits från utvärderingen i upphandlingen. IBAB var den anbudsgivare som lämnat näst lägst pris i upphandlingen, och bör nu istället tilldelas kontraktet.

Domen är principiellt viktig för hela byggbranschen, som brottas med konkurrens från utländska företag utan kollektivavtal och som offererar orimligt låga priser, vilket inte bör uppmuntras av varken upphandlande enheter eller andra beställare i branschen.

Ombud för IBAB: Advokat Hanna Vikström

Överenskommelse träffad mellan Sahlin och Vargarna

Avenir har företrätt tidigare ordföranden Torsten Sahlin i tvist mot Vargarna speedwayförening, rörande Sahlins fordran på föreningen om ca 1,9 miljoner kronor. En överenskommelse har nu träffats mellan Torsten Sahlin Förvaltnings AB och speedwayföreningen Svenska Motorklubben Östgötas Adv (Vargarna) rörande Sahlins fordran på Vargarna. Överenskommelsen innebär att Vargarna har överlåtit hela speedwayanläggningen med tillhörande inventarier på motorstadion Kråkvilan i Norrköping till Sahlin, och betalning har skett genom kvittning av Sahlins fordran på Vargarna. Ett hyres- och arrendeavtal har även träffats mellan Sahlin och Vargarna innebärande att Sahlin hyr ut anläggningen och inventarierna till Vargarna under tio år.

Överenskommelsen har träffats efter relativt intensiva förhandlingar. Avenir har biträtt Sahlin i tvisten och de efterföljande förlikningsförhandlingarna med Vargarna samt bl.a. med upprättade av avtalshandlingar och tillträde.

Sahlin är mycket nöjd med överenskommelsen som också har möjliggjort för Vargarna att leva vidare som speedwayförening trots skulden till Torsten.

Avenir har biträtt Magnentus vid förvärv av fastigheten Gripen 9

Magnentus har genom förvärv av Heimstaden Levanten AB utökat sin fastighetsportfölj med fastigheten Gripen 9 i centrala Norrköping, med ett fastighetsvärde på 150 miljoner kr. Fastigheten innehåller ett antal lokaler och 35 lägenheter och har en uthyrbar yta på ca 9 300 m2.

Avenir har biträtt köparen Magnentus vid förvärvet, med bl.a. avtalsskrivning och tillträde.

Avenir har biträtt Eklöf Fastighets AB vid förvärv av fastighetsbolaget Ivan Svensson Bygg & Konsult AB

Eklöf Fastighets AB i Norrköping har genom bolagsförvärv av Ivan Svensson Bygg & Konsult AB utökat sitt fastighetsbestånd med fem hyresfastigheter i Norrköping. Fastigheterna innehåller ca 70 lägenheter och uthyrbar yta uppgår till över 4 500 kvm.

Avenir har biträtt köparen Eklöf Fastighets AB vid förvärvet, med bl.a. avtalsskrivning och tillträde.

Avenir har biträtt Magnentus vid försäljning av kvarteret Enen

Fastighetsbolaget Magnentus har genom bolagsöverlåtelser sålt kvarteret Enen i centrala Norrköping till ett fastighetsvärde på 275.000.000 kr, till Heimstaden AB. De fem fastigheterna innehåller 149 lägenheter samt några lokaler, och uthyrbar yta uppgår till ca 9000 kvm.

Avenir har biträtt säljaren Magnentus vid överlåtelsen. Tillträde har ägt rum den 1 februari 2017.

Avenir har biträtt Eklöf Fastighets AB vid förvärv av fastighetsbolaget BroGripen Norrköping AB

Eklöf Fastighets AB i Norrköping har genom bolagsförvärv av BroGripen Norrköping AB utökat sitt fastighetsbestånd med åtta hyresfastigheter i Norrköping. Fastigheterna innehåller ca 120 lägenheter och ett antal lokaler. Uthyrbar yta uppgår till över 9000 kvm.

Avenir har biträtt köparen Eklöf Fastighets AB vid förvärvet, med bl.a. juridisk due diligence, avtalsskrivning och tillträde.

Avenir har biträtt Eklöf Fastighets AB vid fastighetsförsäljning

Eklöf Fastighets AB i Norrköping har genom bolagsöverlåtelse sålt fastigheten Röken 24 i centrala Norrköping. Fastigheten innehåller 14 lägenheter och har en uthyrbar yta om ca 700 kvm.

Avenir har biträtt säljaren Eklöf Fastighets AB vid överlåtelsen, med avtalsskrivning och tillträde.

Avenir har biträtt vid Fyrfjärdens förvärv av TISAB

Fyrfjärden AB har förvärvat samtliga aktier i TISAB i Norrköping AB. Avenir har biträtt köparen med förhandlingar i affären, överlåtelsehandlingar och tillträde.

TISAB startades 1991 och har idag ca 30 anställda. Bolaget säljer, tillverkar och monterar stålstommar. Bolaget har utfört uppdrag åt t.ex. SSAB, Mirum Galleria, Fiskeby, Lundbergs, Magnentus, Linköpings Universitet, Stadium m.fl.

Avenir har biträtt vid Wärnelius förvärv av K A Project

Magnus Värnelius Holding AB har förvärvat samtliga aktier i K A Project AB, som därmed blir systerbolag till byggbolaget Wärnelius Bygg & Konsult AB och Magnus Värnelius Fastighetsförvaltning AB. Avenir har biträtt köparen med förhandlingar i affären, överlåtelsehandlingar och juridisk due diligence.

K A Project AB har idag ca 30 anställda och har stor erfarenhet av bl.a. ombyggnationer av främst kommersiella fastigheter. Bolaget har serviceavtal med bl.a. Norrköpings kommun, L E Lundbergs, Klövern, Hyresbostäder och Heimstaden.

Genom förvärvet stärker Wärnelius-gruppen sin kompetens inom byggservice samt bostads- och handikappanpassning, som Wärnelius Bygg & Konsult AB sedan tidigare är stora inom. Affären medför också nyanställningar i företaget.

Vinst i skiljeförfarande om entreprenadrättslig prisfråga

Avenir har företrätt Anatomic Sitt i Norrköping, ett företag som utvecklar, tillverkar och tillhandahåller anpassade sitt- och ståhjälpmedel för funktionshindrade, i en tvist gentemot Almroth Byggnads i Norrköping om byggnationen av Anatomic Sitts nya verksamhetslokaler vid Kungsängen. Tvisten rörde ca 7,4 miljoner kr, exklusive ränta och rättegångskostnader. Den huvudsakliga tvistefrågan har varit vilken prismodell som avtalats för entreprenaden, som utfördes enligt AB04. Almroth krävde efter arbetenas färdigställande betalt med ca 52,3 miljoner kr inklusive moms och hävdade att det var ett rent löpande räkning pris med självkostnadsreglering som gällde, alternativt reglerbara mängder mot à-prislista. Anatomic Sitt, som bestred att betala mer än de nästan 45 miljoner kr som redan erlagts, var av uppfattningen att ett fast pris hade avtalats, och att Almroths begärda pris dessutom inte var skäligt. Parterna hade alltså vitt skilda uppfattningar i frågan om vilket pris som avtalats, och av vikt var bland annat vad som förevarit i förhandlingarna inför avtalets tecknande. Entreprenadavtalets ordalydelse angav endast ”budgetpris”, vilket i normala fall i dessa sammanhang innebär löpande räkning. Det fanns dock flera omständigheter som talade emot att detta var vad parterna avsåg, och någon definition av begreppet budgetpris finns inte i AB04.

Tvisten har nu avgjorts av en skiljenämnd bestående av tre domare, som bedömer att det inte kan anses framgå varken att parterna avtalat om ett fast pris, eller löpande räkning med självkostnadsreglering, eller reglerbara mängder mot à-prislista. I en sådan situation gäller istället att Anatomic Sitt ska betala vad som är skäligt pris för byggnationen. I den frågan gör skiljenämnden bedömningen, bland annat med stöd av sakkunnigutlåtande inhämtat från Anatomic Sitt:s sida, att skäligt pris får anses vara 47 miljoner kr, dvs. ca 5,3 miljoner kr mindre än vad Almroth krävde, och Sitt ska således betala ca 1,6 miljoner kr (plus moms) ytterligare. Med hänsyn till att Sitt haft rätt att innehålla betalning enligt AB04:s regler, döms dock inte ut någon ränta för tiden före domen. Med denna utgång är Anatomic Sitt att anse som huvudsaklig vinnare i tvisten, och Almroth döms av skiljenämnden att betala en betydande del av Anatomic Sitt:s rättegångskostnader, och större delen av kostnaden för skiljenämnden.

Utgången är en klar vinst för Anatomic Sitt, särskilt sett till att fallet var svårbedömt mot bakgrund av avtalets ordalydelse. För motparten innebär domen en förlustaffär då byggföretaget sett till kostnaderna för tvisten går kraftigt back. Domen kan inte överklagas, och Anatomic Sitt är nöjda med utfallet i processen.

Ärendet har hanterats av advokat Hanna Vikström (huvudombud), och advokat Henrik Stenberg.

Framgång i tvisten om Ållonö slott

Tvisten mellan Anders Sydborgs konkursbo och Vikbolandets Fastighets AB angående rätten till fastigheten Ållonö slott, som tidigare ägts av Anders Sydborg och i konkursen har återvunnits till konkursboet, är nu avgjord genom en förlikning som tingsrätten stadfäst i dom. Förlikningen innebär att Vikbolandets Fastighets AB frånsäger sig alla krav avseende fastigheten och dess inventarier, och medger att konkursboet har bättre rätt till egendomen. Vikbolandets Fastighets AB ska också ersätta konkursboet för rättegångskostnader med 750 000 kr.

Förlikningen träffades efter att konkursboet för en kort tid sedan vann ett annat mål mot ställföreträdaren för Vikbolandets Fastighets AB rörande annan egendom som denne begärde ut i konkursen, med i mångt och mycket samma frågor för tingsrätten att ta ställning till som beträffande slottsfastigheten. I det målet avslog tingsrätten alla yrkanden om utfående av egendom, och enligt rätten agerade den person som begärde ut egendomen endast som ”frontfigur” för Sydborg i hans upplägg att i praktiken behålla sin egendom trots hans skatteskulder och konkursen som blev en följd därav.

Ållonö slott är sedan tidigare såld av konkursboet, och i och med avslutet av tvisten med Vikbolandets Fastighets AB kan nya ägaren nu tillträda fastigheten inom kort.

Henrik Stenberg är konkursförvaltare för Anders Sydborg, och processerna i konkursen har skötts av Hanna Vikström som ombud för konkursboet.

Avenir har biträtt säljaren vid överlåtelse av matvaran.se till Mathem

Avenir har företrätt America Webb och Reklambyrå AB vid överlåtelse av bolaget ett plus ett AB till Mathem i Sverige AB. I överlåtelsen har bl.a. ingått domänen matvaran.se avseende beställning av dagligvaror på internet. Mathem i Sverige AB är den ledande distributören av dagligvaror på internet i Sverige. Genom förvärvet ska Mathem utöka sin verksamhet och etablera sig i Östergötland.

Avenir har biträtt Magnentus-koncernen vid förvärv av The Lamp Hotel

Magnentus-koncernen har förvärvat The Lamp Hotel i Norrköping av RC Waldau genom en rörelseöverlåtelse. Hotellet, som är ett modernt boutiquehotell, har 48 rum och en svit på 85 kvm. Avenir har biträtt köparen Magnentus vid överlåtelsen, som genomfördes i maj 2015. Magnentus äger sedan tidigare fastigheten som hotellet har sina lokaler i. I lokalerna finns även The Lamp Restaurant.

Avenir har biträtt Otto Bock vid förvärv av Ortoped Service m.m.

Otto Bock Holding Sverige har förvärvat aktierna i Ortoped Service i Stockholm Ortopedingenjören AB. Bolaget driver ortopedteknisk verksamhet i Stockholmsregionen med bl.a. Stockholms läns landsting som kund. Avenir har biträtt Otto Bock vid förvärvet. I samband med överlåtelsen har Ortoped Service förvärvat rörelsen i OT-Center Ortopedteknik. Avenir har biträtt koncernen även vid det förvärvet. Båda överlåtelserna genomfördes i april 2015.

Avenir har biträtt Östgöta Kök vid försäljning av Knäppingen samt Bagarstugan

Östgöta Kök Holding m.fl. har överlåtit Knäppingen Stadsmuséets Café och Kök AB som driver restaurangen Knäppingen i Norrköping. Avenir har biträtt Östgöta Kök vid försäljningen, som genomfördes i början av 2015.

Östgöta Kök Holding har även tidigare överlåtit Bagarstugan KAHTO AB som driver Bagarstugan Brasserie & Bageri i Norrköping. Avenir har biträtt Östgöta Kök även vid den försäljningen.