07/

Aktuellt

Avenir har företrätt NEAB Gruppen vid förvärv av GTEL Sverige

NEAB Gruppen AB har förvärvat GTEL Sverige AB från ED Gruppen AB. Bolaget har ca 30 anställda och en årsomsättning på runt 60 miljoner kronor. Genom förvärvet stärker NEAB Gruppen sin ställning i mellersta Sverige. Avenir har företrätt NEAB Gruppen i förhandlingarna med ED Gruppen samt med avtalsskrivning och tillträde.

Vinster i tvister mot finska HPP Europe Oy

Avenir har företrätt Titab Pac AB i två tvister mot det finska bolaget HPP Europe Oy som stämt Titab Pac två gånger vid Norrköpings tingsrätt. I den första tvisten genstämde Titab Pac avseende krav på betalning för en beställning av fyllning av flaskor och visst material, varvid HPP förpliktades att betala ca 900 000 kronor till Titab för beställningen, enligt en dom som kom i mitten på 2016. HPP gjorde inte rätt för sig, varför vi ansökte om utmätning för Titabs räkning vid finska Utsökningsverket, vilket medförde att HPP till slut fick betala hela det utdömda beloppet inklusive ränta. Trots att HPP i den första tvisten nekade till att någon beställning skett, stämde bolaget återigen våren 2018 Titab Pac avseende utfående av den ”beställda” leveransen och betalning på ca 3 miljoner kronor för skadestånd m.m. i anledning av påstådda fel på levererade varor respektive utebliven leverans av en del flaskor. Titab bestred kravet och efter långdragna förhandlingar i tingsrätten, backade HPP helt varefter en överenskommelse ingicks resulterande i att HPP fick återkalla sin talan och betala Titab Pacs samtliga rättegångskostnader.

Avenir har företrätt Torewa Fastighets vid överlåtelser

Torewa Fastighets AB har genom bolagsöverlåtelser sålt fyra kommersiella fastigheter i Norrköping till Mapon Fastigheter AB. De fyra fastigheterna har en sammanlagd uthyrbar yta på ca 6 000 kvm.

Avenir har biträtt säljaren Torewa vid överlåtelsen med avtalsskrivning, förhandlingar och tillträde.

AVENIR HAR FÖRETRÄTT MAGNENTUS VID FÖRVÄRV AV PARKERINGSHUS

Magnentus har genom förvärv av Vårdtornet Parkering AB återigen utökat sin fastighetsportfölj med ett nybyggt parkeringshus i centrala Norrköping. Säljare har det kommunala bolaget Norrköping Parkering AB varit.

Avenir har företrätt köparen Magnentus vid förvärvet, med bl.a. avtalsskrivning och tillträde.

AVENIR HAR BITRÄTT VID ÖVERLÅTELSE MELLAN SAHLIN FASTIGHETER OCH 3 N BOSTÄDER

Sahlin Fastigheter AB har överlåtit ”Kronjuvelen” – som Torsten Sahlin kallade den – Söderköping Udden 2 genom bolagsöverlåtelse till 3 N Bostäder AB, ett dotterbolag till 3 N Fastigheter AB. Fastigheten ligger i utkanten av Söderköping och har ett större antal bostadslägenheter. Genom förvärvet har återigen 3 N utökat sitt fastighetsinnehav i Östergötland.

Avenir har biträtt med bl.a. avtalsskrivning och tillträde.

AVENIR HAR BITRÄTT VID FLERTAL FÖRETAGSÖVERLÅTELSER

Avenir har sedan sommaren 2018 biträtt olika köpare och säljare vid ett flertal företagsöverlåtelser, bl.a. Gigantprint Holding AB vid överlåtelse av Gigantprint AB till danska bolaget STIBO Complete A/S, som genom förvärvet etablerar sig i Sverige. Gigantprint är marknadsledande i Sverige inom produktion av grafiskt material för marknadsföring i butiker och till event. Bolaget har ca 75 anställda och en årsomsättning på ca 150 miljoner kronor.

Vidare har vi företrätt Ljungbacka i Svärtinge AB vid förvärv av Elmacron AB. Ljungbacka i Svärtinge ägs av bl.a. Nina Saarvanto som varit VD i Elmacron under lång tid och som bestämt sig för att förvärva bolaget. Elmacron sysslar med produktion av bl.a. olika mätinstrument och har funnits i branschen i över 40 år.

Därtill har vi biträtt Andrum Invest AB vid försäljning av ERC Systems AB, ett företag som sysslar med relining av dag- och spillvattenrör och har en omsättning på ca 20 miljoner kr.

Vi har även företrätt 3N Lyktan AB vid förvärv av fastighetsbolaget Ekkällmark AB som äger den kommersiella fastigheten Linköping Elitlaget 2. 3N Lyktan ingår i en koncern, med 3N Fastigheter som moderbolag, som äger ett antal fastigheter i Norrköping med omnejd och expanderar löpande.

Vid samtliga överlåtelser har vi biträtt med avtalsförhandlingar, kontraktsskrivning och tillträde.

Avenir har företrätt Strömtornet vid fastighetsförsäljning

Strömtornet Fastighets AB har genom bolagsöverlåtelse sålt fastigheten Ritsaren 8 i Norrköping till Hyresbostäder. Fastigheten innehåller ett 10-tal lokaler och har en uthyrbar yta om ca 3 000 kvm.

Avenir har företrätt säljaren Strömtornet vid överlåtelsen, med avtalsskrivning och tillträde.

Avenir har biträtt 3N Lyktan AB vid förvärv av fastighetsbolaget CGM Fastigheter AB

3N Fastigheter har genom sitt dotterbolag 3N Lyktan AB via bolagsförvärv av CGM Fastigheter AB utökat sitt fastighetsbestånd i Norrköping med fastigheten Kolet 3. Fastigheten ligger på Risängen i Norrköping och innehåller två våningsplan med nyrenoverade kontorslokaler.

Avenir har biträtt köparen 3N Lyktan AB vid förvärvet, med bl.a. avtalsskrivning och tillträde.

Överenskommelse träffad mellan Sahlin och Vargarna

Avenir har företrätt tidigare ordföranden Torsten Sahlin i tvist mot Vargarna speedwayförening, rörande Sahlins fordran på föreningen om ca 1,9 miljoner kronor. En överenskommelse har nu träffats mellan Torsten Sahlin Förvaltnings AB och speedwayföreningen Svenska Motorklubben Östgötas Adv (Vargarna) rörande Sahlins fordran på Vargarna. Överenskommelsen innebär att Vargarna har överlåtit hela speedwayanläggningen med tillhörande inventarier på motorstadion Kråkvilan i Norrköping till Sahlin, och betalning har skett genom kvittning av Sahlins fordran på Vargarna. Ett hyres- och arrendeavtal har även träffats mellan Sahlin och Vargarna innebärande att Sahlin hyr ut anläggningen och inventarierna till Vargarna under tio år.

Överenskommelsen har träffats efter relativt intensiva förhandlingar. Avenir har biträtt Sahlin i tvisten och de efterföljande förlikningsförhandlingarna med Vargarna samt bl.a. med upprättade av avtalshandlingar och tillträde.

Sahlin är mycket nöjd med överenskommelsen som också har möjliggjort för Vargarna att leva vidare som speedwayförening trots skulden till Torsten.

Avenir har företrätt Magnentus vid förvärv av fastigheten Gripen 9

Magnentus har genom förvärv av Heimstaden Levanten AB utökat sin fastighetsportfölj med fastigheten Gripen 9 i centrala Norrköping, med ett fastighetsvärde på 150 miljoner kr. Fastigheten innehåller ett antal lokaler och 35 lägenheter och har en uthyrbar yta på ca 9 300 m2.

Avenir har företrätt köparen Magnentus vid förvärvet, med bl.a. avtalsskrivning och tillträde.

Avenir har biträtt Eklöf Fastighets AB vid förvärv av fastighetsbolaget Ivan Svensson Bygg & Konsult AB

Eklöf Fastighets AB i Norrköping har genom bolagsförvärv av Ivan Svensson Bygg & Konsult AB utökat sitt fastighetsbestånd med fem hyresfastigheter i Norrköping. Fastigheterna innehåller ca 70 lägenheter och uthyrbar yta uppgår till över 4 500 kvm.

Avenir har biträtt köparen Eklöf Fastighets AB vid förvärvet, med bl.a. avtalsskrivning och tillträde.

Avenir har biträtt Magnentus vid försäljning av kvarteret Enen

Fastighetsbolaget Magnentus har genom bolagsöverlåtelser sålt kvarteret Enen i centrala Norrköping till ett fastighetsvärde på 275.000.000 kr, till Heimstaden AB. De fem fastigheterna innehåller 149 lägenheter samt några lokaler, och uthyrbar yta uppgår till ca 9000 kvm.

Avenir har biträtt säljaren Magnentus vid överlåtelsen. Tillträde har ägt rum den 1 februari 2017.

Avenir har företrätt Eklöf Fastighets AB vid förvärv av fastighetsbolaget BroGripen Norrköping AB

Eklöf Fastighets AB i Norrköping har genom bolagsförvärv av BroGripen Norrköping AB utökat sitt fastighetsbestånd med åtta hyresfastigheter i Norrköping. Fastigheterna innehåller ca 120 lägenheter och ett antal lokaler. Uthyrbar yta uppgår till över 9000 kvm.

Avenir har företrätt köparen Eklöf Fastighets AB vid förvärvet, med bl.a. juridisk due diligence, avtalsskrivning och tillträde.

Avenir har biträtt Eklöf Fastighets AB vid fastighetsförsäljning

Eklöf Fastighets AB i Norrköping har genom bolagsöverlåtelse sålt fastigheten Röken 24 i centrala Norrköping. Fastigheten innehåller 14 lägenheter och har en uthyrbar yta om ca 700 kvm.

Avenir har biträtt säljaren Eklöf Fastighets AB vid överlåtelsen, med avtalsskrivning och tillträde.

Avenir har biträtt vid Fyrfjärdens förvärv av TISAB

Fyrfjärden AB har förvärvat samtliga aktier i TISAB i Norrköping AB. Avenir har biträtt köparen med förhandlingar i affären, överlåtelsehandlingar och tillträde.

TISAB startades 1991 och har idag ca 30 anställda. Bolaget säljer, tillverkar och monterar stålstommar. Bolaget har utfört uppdrag åt t.ex. SSAB, Mirum Galleria, Fiskeby, Lundbergs, Magnentus, Linköpings Universitet, Stadium m.fl.

Avenir har biträtt vid Wärnelius förvärv av K A Project

Magnus Värnelius Holding AB har förvärvat samtliga aktier i K A Project AB, som därmed blir systerbolag till byggbolaget Wärnelius Bygg & Konsult AB och Magnus Värnelius Fastighetsförvaltning AB. Avenir har biträtt köparen med förhandlingar i affären, överlåtelsehandlingar och juridisk due diligence.

K A Project AB har idag ca 30 anställda och har stor erfarenhet av bl.a. ombyggnationer av främst kommersiella fastigheter. Bolaget har serviceavtal med bl.a. Norrköpings kommun, L E Lundbergs, Klövern, Hyresbostäder och Heimstaden.

Genom förvärvet stärker Wärnelius-gruppen sin kompetens inom byggservice samt bostads- och handikappanpassning, som Wärnelius Bygg & Konsult AB sedan tidigare är stora inom. Affären medför också nyanställningar i företaget.