07/

Aktuellt

Avenir har företrätt Kylanläggningar vid företagsöverlåtelse

Avenir har företrätt ägaren av Kylanläggningar AB vid försäljning av bolaget till Nordic Climate Group AB. Kylanläggningar startades för över 35 år sedan och sysslar med service av kyl- och värmeanläggningar i VVS-branschen. Bolaget har idag runt 20 anställda.

Avenir har företrätt säljaren i förhandlingarna med köparen samt skött avtalsskrivning, tillträde m.m. vid försäljningen av bolaget.

Avenir har företrätt Axcurae Group vid förvärv av Kronobergs Hemvård

Avenir har företrätt stockholmsbaserade omsorgsföretaget Axcurae Group AB vid förvärv av Kronobergs Hemvård i Växjö som driver verksamhet inom hemsjukvård och hemtjänst och har ett 50-tal anställda. Axcurae Group har genom förvärvet utökat sin verksamhet i södra och västra Sverige.

Avenir har biträtt bl.a. i förhandlingarna med säljarna av bolaget samt upprättat avtalshandlingarna, biträtt vid tillträde i företagsöverlåtelsen och skött emission av aktier.

Avenir har företrätt Hallands fönsterputs vid företagsöverlåtelse

Avenir har företrätt ägaren av Hallands fönsterputs AB, Halmstad vid försäljning av bolaget till Eriks Fönsterputs i Sverige AB. Hallands fönsterputs drivs av Ludwig Olsson och är en inarbetad verksamhet i Halmstad med omnejd. Bolaget kommer nu ingå i köparens koncern, som har sitt fokus på västra och södra Sverige.

Avenir har företrätt säljaren i förhandlingarna med köparen samt skött avtalsskrivning, tillträde m.m. vid försäljningen av bolaget.

Avenir har biträtt Elmacron vid företagsöverlåtelse

Avenir har företrätt Norrköpingsbaserade Elmacron vid förvärv av företaget Galvamek i Norrköping AB, som bl.a. tillverkar mät- och doserutrustning. Elmacron har därigenom utvidgat sin verksamhet avseende försäljning av utrustning, komponenter m.m. till ytbehandlingsindustrin.

Avenir har skött bl.a. avtalsskrivningen och biträtt med tillträdet i företagsöverlåtelsen.

Avenir har företrätt Pars Plåtgruppen vid bolagsförvärv

Avenir har företrätt Pars Plåtgruppen, Linköping vid förvärv av bolaget Alfta Ytbehandling AB baserat i Ovanåker i Hälsingland. Pars Plåtgruppen har därigenom utvidgat sin verksamhet inom tvättning, blästring, målning m.m. av komponenter och artiklar till verkstadsindustrin.

Avenir har biträtt bl.a. i förhandlingarna med säljaren av bolaget samt skött avtalsskrivning och tillträde i företagsöverlåtelsen.

Avenir har företrätt Stålgossen AB vid överlåtelse av verksamhet

Avenir har företrätt Stålgossen AB, med kontor i Norrköping och Halmstad, vid försäljning av dess verksamhet till det tyska bolaget Reibus International GmbH med dess amerikanska moderbolag Reibus International, Inc. Stålgossens verksamhet består huvudsakligen av handel med stål och andra metaller och bolaget verkar främst i Norden och Baltikum.

Avenir har biträtt säljaren vid avtalsförhandlingarna samt med avtalsskrivning och tillträde i företagsöverlåtelsen.

Avenir har företrätt Svensk Byggstyrning vid verksamhetsöverlåtelse

Avenir har företrätt Svensk Byggstyrning AB, Linköping vid försäljning av dess verksamhet rörande Byggplanen som ett egenutvecklat IT-system för projektstyrning inom byggbranschen. Överlåtelsen har skett till Next One Technology Intressenter AB.

Avenir har biträtt säljaren vid avtalsförhandlingarna samt med avtalsskrivning och tillträde i rörelseöverlåtelsen.

Avenir har företrätt Ståthöga Holding vid bolagsförvärv

Avenir har representerat Ståthöga Holding AB, moderbolag till Ståthöga Verkstad AB, Norrköping vid förvärv av aktierna i Skärblacka Plåt AB. Bolaget har ett 15-tal anställda och en omsättning på ca 13 miljoner kronor.

Avenir biträtt i bl.a. förhandlingar med säljarna av bolaget samt skött avtalsskrivning och tillträde i företagsöverlåtelsen.

Avenir har företrätt säljarna av Rörmokaren i Kolmården AB vid bolagsförsäljning

Avenir har företrätt ägarna av Rörmokaren i Kolmården AB vid försäljning av bolaget till Instalco Nordic. Rörmokaren i Kolmården har en omsättning på ca 30 miljoner kronor och närmare 20 anställda.

Avenir har biträtt säljarna vid avtalsförhandlingarna samt med avtalsskrivning och tillträde i försäljningen av bolaget.

Vinst i domstolstvist mot Söderköpings kommun

Avenir har företrätt Gabriella Andersson och Craig Hill i rättegång mot Söderköpings kommun avseende krav från kommunen på över en halv miljon kronor för gamla elräkningar. Efter en rättegång vid Norrköpings tingsrätt har domstolen ogillat kommunens talan och förpliktat kommunen att betala våra huvudmäns rättegångskostnader på ca 400 000 kr.

Det hela började 2009 med att paret Gabriella och Craig köpte Engelholms skola i Sankt Anna av Söderköpings kommun. Kommunen hade ett elavtal för fastigheten som aldrig sades upp vid försäljningen. Gabriella och Craig pratade med kommunen om det här och enligt dom kom parterna överens om att kommunen skulle fortsätta betala elen fram till dess att en elmätare installerades. Skälet till detta var att elnätet också belastades av en vattenpump som inte tillhörde fastigheten och belysning till en allmän väg, och man ville kunna separera dessa kostnader. Kommunen installerade dock inte elmätaren, trots påstötningar från Gabriella och Craig.

När det gått drygt tio år efter försäljningen installerade kommunen elmätaren och ville plötsligt ha betalt för alla elräkningar som man betalat genom åren med drygt en halv miljon kronor. Vi bestred kravet för Gabriellas och Craigs räkning på ett flertal olika grunder, bl.a. det nämnda muntligta avtalet om att kommunen skulle stå för elräkningarna till dess att elmätaren var installerad, vilket vi styrkte i rättegången.  Tingsrätten ogillade kommunens talan redan på denna grund innebärande att kommunen får betala samtliga kostnader i rättegången.

Avenir har företrätt säljarna vid överlåtelse av hotellet Villa Fridhem

Avenir har under året företrätt Familjen Dahlin m.fl. vid försäljning av deras fina hotell Villa Fridhem vid Bråviken utanför Norrköping, till Bon Sol Holding. Försäljningen har skett efter många års ägande av hotellet. 

Avenir har biträtt med bl.a. avtalsskrivning och tillträde vid företagsöverlåtelsen.

AVENIR HAR FÖRETRÄTT FASTIGHETS AB RITSAREN VID FASTIGHETSÖVERLÅTELSE

Avenir har företrätt Fastighets AB Ritsaren, Norrköping vid en fastighetsöverlåtelse, som skett genom bolagsförvärv. Bolaget har nu återigen utökat sin fastighetsportfölj genom förvärv av en större industrifastighet Norrköping.

Avenir har biträtt med bl.a. förhandlingar med säljaren, avtalsskrivning och tillträde i överlåtelsen.

Vinst i skiljeförfarande mot Övratorp Förvaltning AB

Avenir har företrätt hisscentralen Närke AB, Örebro i skiljeförfarande vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut mot Övratorp Förvaltning AB avseende krav på återfående av tilläggsköpeskilling vid förvärv av bolag p.g.a. avtalsbrott från säljarens sida. Hisscentralen fick full framgång i tvisten och motparten förpliktades även betala Hisscentralens samtliga rättegångskostnader i skiljeförfarandet.

Avenir har företrätt NEAB Gruppen vid förvärv av GTEL Sverige

Avenir har biträtt NEAB Gruppen AB, med kontor runtom i Östergötland, vid förvärv av GTEL Sverige AB från ED Gruppen AB. Bolaget har ca 30 anställda och en årsomsättning på runt 60 miljoner kronor. Genom förvärvet stärker NEAB Gruppen sin ställning i mellersta Sverige.

Avenir har biträtt vid förhandlingarna med ED Gruppen samt skött avtalsskrivning och tillträde vid bolagsöverlåtelsen.

Vinster i domstolstvister mot finska HPP Europe Oy

Avenir har företrätt Titab Pac AB, Norrköping i två rättegångar mot det finska bolaget HPP Europe Oy som stämt Titab Pac två gånger vid Norrköpings tingsrätt. I den första tvisten genstämde Titab Pac avseende krav på betalning för en beställning av fyllning av flaskor och visst material, varvid HPP förpliktades att betala ca 900 000 kronor till Titab för beställningen, enligt en dom som kom i mitten på 2016. HPP gjorde inte rätt för sig, varför vi ansökte om utmätning för Titabs räkning vid finska Utsökningsverket, vilket medförde att HPP till slut fick betala hela det utdömda beloppet inklusive ränta. Trots att HPP i den första tvisten nekade till att någon beställning skett, stämde bolaget återigen våren 2018 Titab Pac avseende utfående av den ”beställda” leveransen och betalning på ca 3 miljoner kronor för skadestånd m.m. i anledning av påstådda fel på levererade varor respektive utebliven leverans av en del flaskor. Titab bestred kravet och efter långdragna förhandlingar i tingsrätten, backade HPP helt varefter en överenskommelse ingicks resulterande i att HPP fick återkalla sin talan och betala Titab Pacs samtliga kostnader i rättegångarna.

Avenir har företrätt Torewa Fastighets vid fastighetsöverlåtelser

Torewa Fastighets AB, Åby har genom företagssöverlåtelser sålt fyra kommersiella fastigheter i Östergötland till Mapon Fastigheter AB. De fyra fastigheterna har en sammanlagd uthyrbar yta på ca 6 000 kvm.

Avenir har biträtt säljaren Torewa vid transaktionerna med avtalsskrivning, förhandlingar och tillträde.

AVENIR HAR FÖRETRÄTT MAGNENTUS VID FÖRVÄRV AV PARKERINGSHUS

Avenir har biträtt fastighetsbolaget Magnentus vid förvärv av Vårdtornet Parkering AB, genom bolagsförvärv. Magnentus har därigenom återigen utökat sin fastighetsportfölj med ett nybyggt parkeringshus i centrala Norrköping. Säljare har det kommunala bolaget Norrköping Parering AB varit.

Avenir har biträtt köparen i företagsöverlåtelsen med bl.a. avtalsskrivning och tillträde.

AVENIR HAR BITRÄTT VID ÖVERLÅTELSE MELLAN SAHLIN FASTIGHETER OCH 3 N BOSTÄDER

Sahlin Fastigheter AB, Söderköping har överlåtit ”Kronjuvelen” – som Torsten Sahlin kallade den – Söderköping Udden 2 genom bolagsöverlåtelse till 3 N Bostäder AB, ett dotterbolag till 3 N Fastigheter AB. Fastigheten ligger i utkanten av Söderköping och har ett större antal bostadslägenheter. Genom förvärvet har återigen 3 N utökat sitt fastighetsinnehav i Östergötland.

Avenir har biträtt med bl.a. avtalsskrivning och tillträde vid fastighetsöverlåtelsen.

AVENIR HAR BITRÄTT VID FLERTAL FÖRETAGSÖVERLÅTELSER

Avenir har under året biträtt olika köpare och säljare vid ett flertal företagsöverlåtelser, bl.a. Gigantprint Holding AB vid överlåtelse av Gigantprint AB till danska bolaget STIBO Complete A/S, som genom förvärvet etablerar sig i Sverige. Gigantprint är marknadsledande i Sverige inom produktion av grafiskt material för marknadsföring i butiker och till event. Bolaget har ca 75 anställda och en årsomsättning på ca 150 miljoner kronor.

Vidare har vi företrätt Ljungbacka i Svärtinge AB vid förvärv av Elmacron AB. Ljungbacka i Svärtinge ägs av bl.a. Nina Saarvanto som varit VD i Elmacron under lång tid och som bestämt sig för att förvärva bolaget. Elmacron sysslar med produktion av bl.a. olika mätinstrument och har funnits i branschen i över 40 år.

Därtill har vi biträtt Andrum Invest AB vid försäljning av ERC Systems AB, ett företag som sysslar med relining av dag- och spillvattenrör och har en omsättning på ca 20 miljoner kr.

Vi har även företrätt 3N Lyktan AB vid förvärv av fastighetsbolaget Ekkällmark AB som äger den kommersiella fastigheten Linköping Elitlaget 2. 3N Lyktan ingår i en koncern, med 3N Fastigheter som moderbolag, som äger ett antal fastigheter i Norrköping med omnejd och expanderar löpande.

Vid samtliga överlåtelser har vi biträtt med avtalsförhandlingar, kontraktsskrivning och tillträde i företagsöverlåtelserna.

Avenir har företrätt Strömtornet vid fastighetsförsäljning

Avenir har företrätt Strömtornet Fastighets AB, Norrköping vid fastighetsöverlåtelse, då bolaget genom genom bolag sålt fastigheten Ritsaren 8 i Norrköping till Hyresbostäder i Norrköping. Fastigheten innehåller ett 10-tal lokaler och har en uthyrbar yta om ca 3 000 kvm.

Avenir har biträtt bl.a. med avtalsskrivning och tillträde.

Avenir har biträtt 3N Lyktan AB vid bolagsköp

3N Fastigheter har genom sitt dotterbolag 3N Lyktan AB, Norrköping via bolagsförvärv av CGM Fastigheter AB utökat sitt fastighetsbestånd i Norrköping med fastigheten Kolet 3. Fastigheten ligger på Risängen i Norrköping och innehåller två våningsplan med nyrenoverade kontorslokaler.

Avenir har biträtt köparen 3N Lyktan AB vid förvärvet av företaget, med bl.a. avtalsskrivning och tillträde.

Överenskommelse träffad mellan Sahlin och Vargarna

Avenir har företrätt tidigare ordföranden Torsten Sahlin i tvist mot Vargarna speedwayförening, rörande Sahlins fordran på föreningen om ca 1,9 miljoner kronor. En överenskommelse har nu träffats mellan Torsten Sahlin Förvaltnings AB och speedwayföreningen Svenska Motorklubben Östgötas Adv (Vargarna) rörande Sahlins fordran på Vargarna. Överenskommelsen innebär att Vargarna har överlåtit hela speedwayanläggningen med tillhörande inventarier på motorstadion Kråkvilan i Norrköping till Sahlin, och betalning har skett genom kvittning av Sahlins fordran på Vargarna. Ett hyres- och arrendeavtal har även träffats mellan Sahlin och Vargarna innebärande att Sahlin hyr ut anläggningen och inventarierna till Vargarna under tio år.

Överenskommelsen har träffats efter relativt intensiva förhandlingar. Avenir har biträtt Sahlin i tvisten och de efterföljande förlikningsförhandlingarna med Vargarna samt bl.a. med upprättade av avtalshandlingar och tillträde.

Sahlin är mycket nöjd med överenskommelsen som också har möjliggjort för Vargarna att leva vidare som speedwayförening trots skulden till Torsten.

Avenir har företrätt Magnentus vid förvärv av fastigheten Gripen 9

Magnentus har genom förvärv av Heimstaden Levanten AB utökat sin fastighetsportfölj med fastigheten Gripen 9 i centrala Norrköping, med ett fastighetsvärde på 150 miljoner kr. Fastigheten innehåller ett antal lokaler och 35 lägenheter och har en uthyrbar yta på ca 9 300 m2.

Avenir har företrätt köparen Magnentus vid fastighetsöverlåtelsen, med bl.a. avtalsskrivning och tillträde.

Avenir har biträtt Eklöf Fastighets AB vid förvärv av fastighetsbolaget Ivan Svensson Bygg & Konsult AB

Eklöf Fastighets AB i Norrköping har genom bolagsförvärv av Ivan Svensson Bygg & Konsult AB utökat sitt fastighetsbestånd med fem hyresfastigheter i Norrköping. Fastigheterna innehåller ca 70 lägenheter och uthyrbar yta uppgår till över 4 500 kvm.

Avenir har biträtt köparen Eklöf Fastighets AB vid företagsöverlåtelsen, med bl.a. avtalsskrivning och tillträde.

Avenir har biträtt Magnentus vid försäljning av kvarteret Enen

Fastighetsbolaget Magnentus har genom bolagsöverlåtelser sålt kvarteret Enen i centrala Norrköping till ett fastighetsvärde på 275.000.000 kr, till Heimstaden AB. De fem fastigheterna innehåller 149 lägenheter samt några lokaler, och uthyrbar yta uppgår till ca 9000 kvm.

Avenir har biträtt säljaren Magnentus vid fastighetsöverlåtelserna. Tillträde har ägt rum den 1 februari 2017.

Avenir har företrätt Eklöf Fastighets AB vid förvärv av fastighetsbolaget BroGripen Norrköping AB

Eklöf Fastighets AB i Norrköping har genom bolagsförvärv av BroGripen Norrköping AB utökat sitt fastighetsbestånd med åtta hyresfastigheter i Norrköping. Fastigheterna innehåller ca 120 lägenheter och ett antal lokaler. Uthyrbar yta uppgår till över 9000 kvm.

Avenir har företrätt köparen Eklöf Fastighets AB vid förvärvet, med bl.a. juridisk due diligence, avtalsskrivning och tillträde.

Avenir har biträtt Eklöf Fastighets AB vid fastighetsförsäljning

Eklöf Fastighets AB i Norrköping har genom bolagsöverlåtelse sålt fastigheten Röken 24 i centrala Norrköping. Fastigheten innehåller 14 lägenheter och har en uthyrbar yta om ca 700 kvm.

Avenir har biträtt säljaren Eklöf Fastighets AB vid överlåtelsen, med avtalsskrivning och tillträde.

Avenir har biträtt vid Fyrfjärdens förvärv av TISAB

Fyrfjärden AB har förvärvat samtliga aktier i TISAB i Norrköping AB. Avenir har biträtt köparen med förhandlingar i affären, överlåtelsehandlingar och tillträde.

TISAB startades 1991 och har idag ca 30 anställda. Bolaget säljer, tillverkar och monterar stålstommar. Bolaget har utfört uppdrag åt t.ex. SSAB, Mirum Galleria, Fiskeby, Lundbergs, Magnentus, Linköpings Universitet, Stadium m.fl.

Avenir har biträtt vid Wärnelius förvärv av K A Project

Magnus Värnelius Holding AB har förvärvat samtliga aktier i K A Project AB, som därmed blir systerbolag till byggbolaget Wärnelius Bygg & Konsult AB och Magnus Värnelius Fastighetsförvaltning AB. Avenir har biträtt köparen med förhandlingar i affären, överlåtelsehandlingar och juridisk due diligence.

K A Project AB har idag ca 30 anställda och har stor erfarenhet av bl.a. ombyggnationer av främst kommersiella fastigheter. Bolaget har serviceavtal med bl.a. Norrköpings kommun, L E Lundbergs, Klövern, Hyresbostäder och Heimstaden.

Genom förvärvet stärker Wärnelius-gruppen sin kompetens inom byggservice samt bostads- och handikappanpassning, som Wärnelius Bygg & Konsult AB sedan tidigare är stora inom. Affären medför också nyanställningar i företaget.